Stavebné práce

Plánované diela

Po ukončení byrokratického kolotoča upresníme a zverejníme projekty.

Plánované diela - 2
Nehnuteľnosti